Aktualności wg daty

Poetyckie Piątki pod Wieżycą. Materiał: Foto Video Sobótka

O pomaganiu potrzebującym rozmawiamy z Katarzyną Dwornik, dyrektor gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W ostatnich latach skala ubóstwa zmniejsza się na poziomie kraju. A jak jest w Sobótce? Jeśli chodzi o skalę ubóstwa, posiłkujemy się tutaj kryterium dochodowym z ustawy o

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniach 07-30.03.2018 będzie trwał nabór wniosków zadania projektu grantowego na „Rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR (np. wiaty, place zabaw, miejsca piknikowe, oznaczenia szlaków, ścieżki dydaktyczne czy przyrodnicze, siłownie zewnętrzne i

                                                                                     Sobótka, 19.02.2018.                Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana, działka nr 227/2 AM 1, obręb Stary Zamek  o powierzchni 1665

                                                                                     Sobótka, 19.02.2018                      Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana, działka nr 227/1 AM 1, obręb Stary Zamek  o powierzchni

                                                                                  Sobótka, 20.02.2018.       Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka Ogłasza III ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana, działka nr 172/6 AM 1, obręb Będkowice, o pow. 1784 m2

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: http://bip.sobotka.pl/unzip/8861.dhtml

W Sobótce przy ul. Mickiewicza (droga wyjazdowa na Jordanów) zakończono prace związane z budową nowego chodnika. Chodnik przy drodze powiatowej powstał przy współpracy z Powiatem Wrocławskim w ramach programu „Bezpieczna droga”. Projekt obejmował nie tylko budową samego chodnika ale związanych

Sobótka, 19.02.2018r.        BR.0002.42.2018                                                                                                         Panie, Panowie:                                                                                                         Radni                                                                                                         Sołtysi,                                                                                                         Przewodniczący Zarządów Osiedlowych     Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn.

Po pytaniach mieszkańców gminy wracamy do tematu awarii na zalewie w Sulistrowicach. Niektórzy z Państwa pytają o bieżące uszkodzenie w kontekście dużego remontu, który zakończył się kilka miesięcy temu. Dokumentacja techniczna remontu zalewu została wykonana przez projektanta dr. hab. inż. Krzysztofa Parylaka,

Kliknij na ten link lub obrazek poniżej, aby pobrać INFORMATOR SAMORZĄDOWY NR 3/2017