Aktualności wg daty

Sobótka, 19.02.2018r.        BR.0002.42.2018                                                                                                         Panie, Panowie:                                                                                                         Radni                                                                                                         Sołtysi,                                                                                                         Przewodniczący Zarządów Osiedlowych     Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn.

Po pytaniach mieszkańców gminy wracamy do tematu awarii na zalewie w Sulistrowicach. Niektórzy z Państwa pytają o bieżące uszkodzenie w kontekście dużego remontu, który zakończył się kilka miesięcy temu. Dokumentacja techniczna remontu zalewu została wykonana przez projektanta dr. hab. inż. Krzysztofa Parylaka,