Aktualności wg daty

Wstęp wolny Dom Turysty PTTK „Pod Wieżycą”  

W grudniu 2017r. do Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce wpłynęło kolejne zawiadomienie o przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych. Projekt pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny”, zgłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa