Aktualności wg daty

Szanowni Państwo,   Samorząd Województwa Dolnośląskiego aktywnie włącza się do promocji postaw obywatelskich Dolnoślązaków. Zachęcamy mieszkańców województwa do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w Regionie. Wykaz organizacji pożytku publicznego

W 2017r. gmina Sobótka wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 3.540.688,81 zł, co stanowi 64,38% wydatków kwalifikowanych. Szacunkowy wkład gminy ma wynieść ok. 1.959.000 zł (cała kwota podatku VAT będzie