Aktualności wg daty

W dniu 22 listopada 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka (sala nr 11) o godzinie 17:00 odbędzie się bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych, które dotyczyć będzie w szczególności problemów, jakie napotykają organizacje w trakcie swojej działalności. Na spotkanie

Sobótka, 21.11.2017r.        BR.0002.39.2017                                                                                                                              Panie, Panowie:                                                                                                                              Radni                                                                                                                              Sołtysi,                                                                                                                             Przewodniczący Zarządów Osiedlowych   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) z w o