Aktualności wg daty

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – listopad 2017 dostepny jest pod adresem: http://bip.sobotka.pl/unzip/8531.dhtml

Zapraszamy na stronę w informacjami jak wypełnić sprawozdanie z wykonania zadania publicznego: http://bip.sobotka.pl/unzip/8531.dhtml