Aktualności wg daty

Rozwijamy nowy zbiór historii dotyczących miasta. Historia to nie tylko twarde fakty, ale i zdarzenia wymykające się jednoznacznej ocenie. Opowiedzcie nam swoje, my opowiemy Wam zebrane przez nas. Na Twoje historie z dreszczykiem związane z gminą Sobótka czekają: Cyfrowe Archiwum

Sobótka, 23.10.2017r.        BR.0002.38.2017                                                                                                             Panie, Panowie:                                                                                                             Radni                                                                                                             Sołtysi,                                                                                                             Przewodniczący Zarządów Osiedlowych   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) z w o

Spotkania z Narodowym Forum Muzyki i Sztukaella w ŚOKSiR. Informacje i kontakt na grafice projektu.

„U Pana Boga za piecem” w Sobótce. Materiał: Foto Video Sobótka

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza II  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka    Działki o  przeznaczeniu mieszkaniowym niskiej intensywności. 1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 4/1 , AM-18, o powierzchni: 0,1359 ha, obręb: Strzeblów, klasa gruntu-IIIb, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka  Ogłoszenia II  publiczny  nieograniczony  przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka  Nieruchomość niezabudowana, działka nr 114/6 , AM-13, o powierzchni: 0,1731 ha, obręb: Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00100021/4,

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza II  publiczny  nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka Działka pod zabudowę niskiej intensywności ul. Stacyjna. 1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 55/13 , AM-18, o powierzchni: 0,1786 ha, obręb: Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział