Aktualności wg daty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek  i poświęcenie wkładane w  wykonywanie Waszej trudnej i odpowiedzialnej pracy. Życzę satysfakcji z dobrze wypełnianego obowiązku, ciągłego rozwoju, sukcesów zawodowych oraz

                                                                                  Sobótka, 11.10.2017r.                Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka.     Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 500/1 AM 1, obręb Księginice