Aktualności wg daty

                                                                                  Sobótka, 27.09.2017r.                Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II  ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana,  składająca się z działki nr 164/6, o pow. 0,3098 ha AM

                                                                                     Sobótka, 27.09.2017                Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza III ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość zabudowana składająca się z działki nr 26/10 AM 1, obręb Przezdrowice,  

Treść ogłoszenia dostępna na stronie http://bip.sobotka.pl/strony/8445.dhtml