Aktualności wg daty

Sobótka, 20.09.2017r.        BR.0002.37.2017                                                                                                                                         Panie, Panowie:                                                                                                                                         Radni                                                                                                                                         Sołtysi,                                                                                                                                         Przewodniczący Zarządów Osiedlowych   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948 oraz