Aktualności wg daty

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka ogłasza II  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka 1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 14/1, AM-19, o powierzchni: 1,4892 ha, obręb: Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00094986/0, dział III

W związku z organizacją wyścigu kolarskiego Visegrad Grand Prix Polski 2017 kat.UCI 1.2 w dniu 17.09.2017 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Ruch pojazdów możliwy będzie tylko zgodnie z kierunkiem jazdy kolarzy.