Aktualności wg daty

                                                                                     Sobótka, 01.03.2017                Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana, działka nr 32/4 AM 1, obręb Olbrachtowice,  o powierzchni 1496 m2,

                                                                                     Sobótka, 01.03.2017                Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana, działka nr 32/3 AM 1, obręb Olbrachtowice,  o powierzchni 2035 m2,

                                                                                 Sobótka, 01.03.2017                Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza III ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana, działka nr 73/1 AM 1, obręb Olbrachtowice o pow. 1202

Ramowy kalendarz wydarzeń ŚOKSiR w 2017 r. STYCZEŃ 1. 28.01. – „IV Ślężański Turniej Brydża Sportowego” 2. 15.01. – „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – XXV Finał 3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” 4. „VI Ślężańskie Dni Muzyki” – koncert kolęd 5.

Projekt „EDUKACJA  i  PARTNERSTWO BEZ BARIER  – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez  utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,  organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 14 wybranych placówkach  na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka,