Aktualności wg daty

Zapraszamy do obejrzenia filmu autorstwa FotoVideo Sobótka z koncertu:

Sobótka, 15.02.2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza IV ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 252/2 AM 1, obręb Rogów Sobócki, o pow. 0,6600ha

Sobótka, 17.02.2017r.         BR.0002.30.2017                                                                                                       Panie, Panowie:                                                                                                       Radni                                                                                                       Sołtysi,                                                                                                       Przewodniczący Zarządów Osiedlowych   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.  poz. 446, poz. 1579) z