Aktualności wg daty

                                                                                    Sobótka, 10.02.2017r.                Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza IV ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych  stanowiących własność Gminy Sobótka.   1.Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  dz. nr 216/14  AM 1, obręb Stary Zamek,

                                                    Sobótka, 10.02.2017r.                Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza IV ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana, działka nr 209/2 AM 1, obręb Rogów Sobócki o powierzchni 0,2100 ha, nr księgi

                                                                                    Sobótka, 10.02.2017r.                Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana, działka nr 69 AM 1, obręb Stary Zamek o pow. 0,2900