Aktualności wg daty

                          Sobótka, 08.08.2016     Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość zabudowana budynkiem stodoły, działka nr 344/1 AM 1, obręb Rogów Sobócki o

Treść ogłoszena dostępna na stronie: http://bip.sobotka.pl/strony/7196.dhtm

Zapraszamy 10.08.2016 r. godz. 19:00 na wernisaż otwierający wystawę grafik i ilustracji „BEZLIK” Justyny Karoliny Gałązki. Wystawa ukazuje przegląd twórczości artystycznej – grafik i ilustracji. Będą mogli państwo obejrzeć drzeworyt oraz ilustracje wykonane techniką własną. Muzeum Ślężańskie ul. św. Jakuba