28 sierpnia 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Dofinansowanie projektu „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławicach”

Dnia 24 sierpnia 2018r. Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławicach”. Projekt jest realizowany w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Kwota 25.000 zł zostanie przeznaczona na prace budowlane
w świetlicy (m.in. wykonanie tynków wewnętrznych, wykonanie posadzek, montaż okien
i drzwi, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej) i wykonanie instalacji elektrycznej
z montażem grzejników.