17 maja 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

SZKOLENIE DLA GRANTOBIORCÓW

!!! GRANTY !!!

SZKOLENIE DLA GRANTOBIORCÓW

 Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku o POWIERZENIE GRANTU. Szkolenia dotyczyć będą przygotowania  dokumentacji konkursowej oraz warunków naboru.                 

Zakres projektu grantowego: Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych  dotyczących  zasobów obszaru (np. foldery promocyjne, tablice informacyjne, strony internetowe, ulotki, mapy, plany, monografie  i inne)

Gmina Sobótka

Gmina

Miejsce Data Godzina
Sobótka Urząd Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka

Sala 11    I p.

17.05.2018

14.00-16.00

 

Zapisy na szkolenie telefonicznie pod numerem 71 31 62 171 lub mailowo info@sleza.pl.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem LGD.                                                    

Stowarzyszenie “Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”
ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka
tel. 71 31 62 171,  e-mail info@sleza.pl
www.slezanie.eu

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.