17 marca 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

📢ℹ️UWAGA! ZMIANY W REGULAMINIE KONKURSU GRANTOWEGO EKO-CIEPŁO

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce, Grantodawca podjął decyzję o zmianie sposobu składania wniosków o grant.
❌Pierwotnie zakładano że wniosek o grant będzie się składał z części elektronicznej oraz z części papierowej dostarczanej do siedziby Grantodawcy lub siedzib właściwych gmin.
✅Obecnie Grantodawca ustala jedynie formę elektroniczną wniosku o grant, natomiast wersja papierowa o której mowa w Regulaminie Konkursu zostanie dostarczona tylko przez tych grantobiorców, którzy zostaną zarekomendowani do przydzielenia grantu, wraz z dokumentami koniecznymi do podpisania umowy.
Dodatkowo ulegają zmianie terminy📆 na składanie wniosków o grant:
📥Rejestracja Grantobiorców na stronie eko-cieplo.com – bez zmian – do 31-03-2020 r.

📧Wypełnienie dokumentów aplikacyjnych w wersji elektronicznej jak również przeprowadzenie audytu– zmiana do 14-04-2020 r.

📑Wersja papierowa wszystkich dokumentów aplikacyjnych – zmiana – zostanie dostarczona na etapie podpisywania umowy o powierzenie grantu tylko przez tych grantobiorców, którzy zostali zarekomendowani do dofinansowania (grantu).


Więcej informacji pod adresem:https://eko-cieplo.com/2020/03/17/ogloszenie-o-zmianie-w-regulaminie-konkursu/