17 grudnia 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

XI Ślężański Festiwal Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego

Stowarzyszenie „ŚLĘŻANIE – Lokalna Grupa Działania” zaprasza na XI Ślężański Festiwal Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego, który odbędzie się w dniu 17 grudnia 2017 r. w Sali Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce przy ul. Świdnickiej 20.

Więcej informacji, regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie: http://www.slezanie.eu/xi-slezanski-festiwal-rzemiosl-rekodziela-produktu-lokalnego/

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.