Autor UMiG Sobótka

                                                                                    Sobótka, 10.02.2017r.                Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza IV ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych  stanowiących własność Gminy Sobótka.   1.Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  dz. nr 216/14  AM 1, obręb Stary Zamek,

                                                    Sobótka, 10.02.2017r.                Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza IV ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana, działka nr 209/2 AM 1, obręb Rogów Sobócki o powierzchni 0,2100 ha, nr księgi

                                                                                    Sobótka, 10.02.2017r.                Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana, działka nr 69 AM 1, obręb Stary Zamek o pow. 0,2900

Sobótka, 31.01.2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana, działka nr 470/5 AM 1, obręb Sulistrowice  o powierzchni 0,9254 ha, nr księgi

  Odwołanie przetargu Sobótka, 01.02.2017r. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 243 AM 1 o powierzchni 0,4600 ha położonej w obrębie geodezyjnym Rogowie Sobóckim, gmina Sobótka OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Burmistrz Miasta i

Sobótka, 31.01.2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka.     Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 500/1 AM 1, obręb Księginice Małe –

Sobótka, 26.01.2017     BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA podaje do publicznej wiadomości wyniki drugiego nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 26 stycznia 2017r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na

  Sobótka, 26.01.2017r.   BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA podaje do publicznej wiadomości wyniki drugiego nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 26 stycznia 2016r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na

  Sobótka, 26.01.2017   BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA   podaje do publicznej wiadomości wyniki drugiego nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 26 stycznia 2017r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego

                                                                                  Sobótka, 26.01.2017r.                Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza  III ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość zabudowana składająca się z działki nr 243 o pow. 0,4600 ha ,

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka  Ogłoszenia trzeci  publiczny  nieograniczony  przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka  Nieruchomość niezabudowana, działka nr 114/6 , AM-13, o powierzchni: 0,1731 ha, obręb: Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00100021/4,

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza czwarty  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka    Działki o  przeznaczeniu mieszkaniowym niskiej intensywności. 1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 4/1 , AM-18, o powierzchni: 0,1359 ha, obręb: Strzeblów, klasa gruntu-IIIb, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV