Organizacje pozarządowe

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: http://bip.sobotka.pl/unzip/8878.dhtml

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: http://bip.sobotka.pl/unzip/8861.dhtml

Treść ogłoszenia dostępna na stronie: http://bip.sobotka.pl/unzip/8780.dhtml

Treść ogłoszenia dostępna na stronie: http://bip.sobotka.pl/unzip/8778.dhtml

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – listopad 2017 dostepny jest pod adresem: http://bip.sobotka.pl/unzip/8531.dhtml

Zapraszamy na stronę w informacjami jak wypełnić sprawozdanie z wykonania zadania publicznego: http://bip.sobotka.pl/unzip/8531.dhtml

Punkty wsparcia NGO

Treść ogłoszenia dostępna pod adresem: http://bip.sobotka.pl/unzip/8463.dhtml

Treść ogłoszenia dostępna na stronie: http://bip.sobotka.pl/unzip/8462.dhtml

Ogłoszenie dostępna na stronie http://bip.sobotka.pl/unzip/8453.dhtml