Aktualności wg daty

                                                                                  Sobótka, 30.08.2017r.                Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość zabudowana,  składająca się z działki nr 164/5, o pow. 0,0706 AM 1,

Zapraszamy rodziców uczniów z klas IV-VII szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych do zapoznania się z poniższą informacją. http://bip.sobotka.pl/strony/8353.dhtml