Aktualności wg daty

  Zwroty VAT zadeklarowane przez mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej będą realizowane szybciej, tj. nawet do 15 dni. Skrócenie terminu będzie możliwe wyłącznie po zweryfikowaniu prawidłowości zwrotu w oparciu o złożoną ewidencję podatnika w formie pliku JPK_VAT Nowe zasady Od 1

Cyfrowe Archiwum od 2013 aktywnie gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały historyczne. Cieszymy się, że to Sobótka mogła mieć wkład w rozwój wiedzy o tak doniosłym wydarzeniu. Cyfrowe Archiwum dziękuje pani Marii Bartosz, pani Justynie Ludwińskiej z Sobótki oraz dr. Piotrowi

Zaprasza Muzeum Ślężańskie i Biblioteka Publiczna|ŚOKSiR, w tym Archiwum Cyfrowe. Gościem spotkania będzie autor książki, Hans Georg Anders – były mieszkaniec miasta, który dał interesujące świadectwo historii tej ziemi z przełomowych lat 30. i 40. (liczne opisy sytuacji, miejsc, osób),

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla wszystkich zainteresowanych podjęciem i rozwojem działalności gospodarczej. Szkolenia dotyczyć będą przygotowania dokumentacji konkursowej oraz Biznesplanu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

                                                                                       Sobótka, 23.08.2017r.                Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana, składająca się z działki nr 417/4AM 1, obręb Wojnarowice o pow.

                                                                                       Sobótka, 23.08.2017r.                Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana, składająca się z działki nr 417/3AM 1, obręb Wojnarowice o pow.

Zalesione zbocza i piękna panorama widoczna z Przemiłowa to atuty, które zdecydowanie pomagają smakować poezję. Poezję prezentowaną na wolnym powietrzu. Poezję autorską, zróżnicowaną tematycznie i stylistycznie. 19 sierpnia 2017 odbyły się III Spotkania Literackie, na których po raz kolejny członkowie

Ośrodek Szkoleniowo-Edukacyjnym „LIBRA”  ul. Mickiewicza 10. Niedziela, 3 września godz. 10:00-15:00. Czy jest Expo Zdrowie? Expo Zdrowie jest popularną imprezą publiczną. Można tu skorzystać z darmowych badań, testów i porad dotyczących najczęstszych problemów zdrowotnych dotykających nasze społeczeństwo. Expo Zdrowie prowadzą

                                                                                    Sobótka, 21. 08.2017r.                Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana, działka nr 124 AM 1, obręb Będkowice o pow. 0,1060

                                                                                  Sobótka, 21.08.2017r.                Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka.     Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 327/2 AM 1, obręb Księginice

                                                                                  Sobótka, 21.08.2017.                Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 202 AM 1, obręb Kunów o

Sobótka, 23.08.2017r.        BR.0002.36.2017                                                                                                                                                      Panie, Panowie:                                                                                                                                                      Radni                                                                                                                                                      Sołtysi,                                                                                                                                                     Przewodniczący Zarządów Osiedlowych   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948 oraz