Aktualności wg daty

LUX MED Sp. z o.o. w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r. jest realizatorem projektu „POSTAW NA PROFILAKTYKĘ!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu uprzejmie informuje, że Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, realizuje na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej kursy języka polskiego i kursy adaptacyjne dla repatriantów i członków ich rodzin – szczegółowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach.