Aktualności wg daty

Sobótka, 26.01.2017     BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA podaje do publicznej wiadomości wyniki drugiego nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 26 stycznia 2017r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na

  Sobótka, 26.01.2017r.   BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA podaje do publicznej wiadomości wyniki drugiego nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 26 stycznia 2016r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na

  Sobótka, 26.01.2017   BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA   podaje do publicznej wiadomości wyniki drugiego nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 26 stycznia 2017r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego

Zapraszamy do obejrzenia filmu autorstwa FotoVideo Sobótka z piątkowego koncertu    http://chwilanieuwagi.pl/

                                                                                  Sobótka, 26.01.2017r.                Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza  III ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość zabudowana składająca się z działki nr 243 o pow. 0,4600 ha ,

Ferie zimowe 2017

Grafik wyjazdów i zajęć zaplanowanych na tegoroczne ferie. Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dołączonymi do grafiku. W zależności od rodzaju aktywności (wyjazdy, zajęcia) informacji udzielają właściwe działy Ośrodka. Kontakt Wyjazdy: biuro@soksir.sobotka.pl stadion@soksir.sobotka.pl 71/316-23-55 Zajęcia: biblioteka@soksir.sobotka.pl 71/715-16-25 www.soksir.sobotka.pl www.facebook.com/SOKSiR

W związku z pojawieniem się we Wrocławiu  przypadków grypy  ptaków (wirus H5N8) wśród dzikich ptaków, nałożony został obowiązek zabezpieczenia drobiu, kaczek, gęsi i pozostałych ptaków domowych przed kontaktem z dzikimi  ptakami i ich odchodami. Wobec powyższego należy bezwzględnie przestrzegać  zapisów

W okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2017 roku można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mający charakter pomocy de minimis w rolnictwie.   W podanym terminie

Nowe (stare) fotografie w liczbie ok. 100 szt., kilka dokumentów oraz około 5h relacji ustnej zasiliło zbiory CATL prowadzonego przez Bibliotekę Publiczną|ŚOKSiR. To efekt nawiązywania kontaktów z byłymi mieszkańcami miasta, wyjazdu do Niemiec w dniu 24 stycznia br. i spotkania

Sobótka, 23.01.2017r. BR.0002.29.2017 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016r.  poz. 446, poz. 1579) z w o ł u j

Zimowe nastroje, świąteczna muzyka. Koncert Chóru Kameralnego „A Capriccio” pod batutą Wojciecha Magnuckiego.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA INFORMUJE, IŻ GMINA SOBÓTKA ZAMIERZA STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE DEMONTAŻU, ZBIERANIA, TRANSPORTU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY SOBÓTKA.         Wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów zadania udzielonego przez Wojewódzki Fundusz